دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۱۳۹۶ دوشنبه ۸ خرداد
 
وظايف و فعاليتهاي فيش فروشي ها

وظايف و فعاليت هاي فيش فرو شي هاي رستوران هاي دانشكده ها

1-افزايش اعتبار و ذخيره ژتون غذاي دانشجويان در مواقع ضروري در سيستم اتوماسيون تغذيه

2- ارائه آمار به سرپرست هاي رستوران جهت پخت و پز غذا به تعداد آمار

3- رزرو دستي غذا براي دانشجويان وردي جديدتا زمان دريافت كارت هوشمند غذا

4- كنترل و رفع معايب سخت افزاري و نرم افزاري سيستم اتوماسيون تغذيه

5- نصب اطلاعيه هاي مهم اداره تغذيه در برد تغذيه و رستوران ها

1393/12/12 تاریخ بروزرسانی
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد