توضيح در مورد انتقال مانده اعتبار دانشجويان

 
   خدمت دانشجويان محترم بويژه دانشجويان محترم ساكن در خوابگاه

با سلام و احترام

همانگونه كه در سايت اداره تغذيه اطلاع رساني شده بود مانده اعتبار دانشجويان از سيستم قبل به سامانه رفاهي انتقال پيدا كرد. در اين ميان 6263 نفر داراي اعتبار بودند كه از اين ميان تعداد 1992 نفر داراي اعتبار منفي و 4271 نفر داراي اعتبار مثبت بوده كه همگي بطور كامل انتقال داده شده است. در اين ميان عزيزاني كه داراي اعتبار منفي بوده مي توانند به راهنماي ارايه شده در سايت اداره تغذيه مراجعه نموده و در صورت ابهام، اشتباه و يا مغايرت طبق راهنما، جهت رفع اشكال مراجعه و يا با ارسال پيام در بخش اطلاع رساني سامانه رفاهي اقدام نمايند.

ما خود را مبري از عيب ندانسته و در صورت بروز اشتباه قطعا نسبت به رفع آن اقدام خواهيم نمود. اما واقعيت اين است كه در سال گذشته بسياري از دانشجويان، بويژه دانشجويان خوابگاهي وعده هاي رزرو  شده اي داشته اند كه مبلغي از آنها كسر نگرديده و در واقع جزو ديون ايشان محسوب مي گردد.

اداره تغذيه

تاریخ:
1395/11/27
تعداد بازدید:
550
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.